MEDVIND
ASSISTANSE
leverandør av
Brukerstyrt Personlig
Assistanse (BPA)
ER BPA NYTT FOR DEG? VET DU HVA BPA ER?
om oss
medvind
assistanse

Medvind Assistanse har solid kompetanse innen BPA, både som tjenestemottakere og gjennom vårt arbeid med BPA nasjonalt. Vi har lang erfaring med både store og små vedtak.

Vi har i dag avdelinger i Trondheim, Tromsø og Oslo. Vi er et norskeid selskap, og det er vårt mål å være nær kundene våre i hele Norge. Derfor vi kommer til å etablere flere nye avdelinger i løpet av 2020.

Medvind Assistanse ønsker å være en pioner innen likestilling for funksjonsvarierte.

Vår grunntanke er at likestilling og inkludering er en viktig del av vår grunnmur. For oss handler det om menneskerettigheter! Du er like mye menneske og like mye verdt uavhengig av funksjonsvariasjon, etnisitet, seksuell orientering, og kjønnsidentitet.

Vi er stolte av vår kompetanse, vårt nettverk, og vår kultur, som ruster oss til å kjempe for at alle skal kunne leve et fullverdig liv på sine egne premisser.

LEV LIVET SOM DU SELV VIL.

om oss
medvind
assistanse

Medvind Assistanse har solid kompetanse innen BPA, både som tjenestemottakere og gjennom vårt arbeid med BPA nasjonalt. Vi har lang erfaring med både store og små vedtak.

Vi har i dag avdelinger i Trondheim, Tromsø og Oslo. Vi er et norskeid selskap, og det er vårt mål å være nær kundene våre i hele Norge. Derfor vi kommer til å etablere flere nye avdelinger i løpet av 2020.

Medvind Assistanse ønsker å være en pioner innen likestilling for funksjonsvarierte.

Vår grunntanke er at likestilling og inkludering er en viktig del av vår grunnmur. For oss handler det om menneskerettigheter! Du er like mye menneske og like mye verdt uavhengig av funksjonsvariasjon, etnisitet, seksuell orientering, og kjønnsidentitet.

Vi er stolte av vår kompetanse, vårt nettverk, og vår kultur, som ruster oss til å kjempe for at alle skal kunne leve et fullverdig liv på sine egne premisser.

LEV LIVET SOM DU SELV VIL.

KONTAKT
adresse

Falkenborgveien 5
7044 Trondheim

Telefon

+47 951 41 832

© Copyright 2020 Medvind Assistanse AS

Design & Kode Aventura Studio