I Medvind fra Nord

Mens hele det norske samfunnet stengte ned, åpnet Medvind Assistanse ny avdeling i Troms og Finnmark. Og etter kun én måneds drift har vi nå sysselsatt 31 BPA-assistenter.
Og det kommer til å bli mange flere i tiden som kommer.

BPA-koordinator Hilde S. Pettersen.
BPA-koordinator Hilde S. Pettersen.

Det har vært en krevende tid for det norske samfunnet. Koronakrisen har ført til at mange bedrifter må permittere sine ansatte, og noen har gjort nedskjæringer i arbeidsstokken.
Men våre piler peker i den andre retningen.
– Til sommeren skal vi mer en doble antall BPA-assistenter, og til neste sommer har vi som mål å nå 150 ansatte, forteller BPA-koordinator Hilde S. Pettersen.

Dette er en mulighet for mange som har mistet jobben som en konsekvens av koronakrisen.
– Vi har ikke krav om helsefaglig utdanning, for Borgerstyrt Personlig Assistanse er ikke en helsehjelp. Når man skal jobbe tett på de som mottar denne tjenesten, er det de personlige egenskapene som er avgjørende for hvem som blir ansatt, sier Pettersen.

Denne allsidigheten er tydelig, for vi har sysselsatt personlige trenere, profesjonelle gamere, danseinstruktører, fiskere, musikere, platearbeidere, mekanikere, realitydeltakere, røktere, og profesjonelle kickboksere.

Vi får stadig flere tjenestemottakere av Borgerstyrt Personlig Assistanse, og til sommeren har vi rundt 8 tjenestemottakere i nord. Siden vi vokser så kraftig trenger vi å komme i kontakt med nye assistenter, både i fulltids- og deltidsstillinger.

Om du, eller noen du kjenner, har lyst til å prøve dere som BPA i Troms eller Finnmark, kan dere sende CV og søknad til hpe@medvindassistanse.no