VET DU
HVA BPA ER?

Dine rettigheter, ditt valg

For å ha rett til BPA må man oppfylle noen krav. Du må:

  • Være under 67 år
  • Ha et langvarig behov (over 2 år)
  • Ha behov for tjenester over 32/25 timer pr uke
  • Avlastning for hjemmeboende barn under 18 år gir samme rettigheter.

Det er kommunen som innvilger BPA-vedtak.

BPA er en måte å organisere dine kommunale tjenester på. Har du kommunale vedtak på for eksempel praktisk bistand, støttekontakt og avlastning på totalt 40 timer pr uke har du lovfestet rett til å kunne velge å få tjenestene organisert som BPA. Assistentene du velger skal da utføre tjenestene du ønsker og har behov for der du er, når du vil, i samarbeid med deg.

Hvordan fungerer tjenesten

Når du har fått ditt vedtak på BPA fra kommunen og valgt din foretrukne leverandør vil du få opplæring i arbeidsledelse. Som arbeidsleder fungerer du som daglig leder for dine assistenter. Du blir arbeidsleder i ditt eget liv og kan bruke dine BPA-timer, gjennom dine assistenter til å leve ditt liv, som du vil.

Assistenten ansettes etter dine ønsker, og det er du som avgjør hvem som skal jobbe med og for deg. Vårt eneste krav er at assistenten har politiattest med fri vandel.

Vi sørger for lønn, feriepenger, pensjon, forsikringer og sykefraværsoppfølging for dine assistenter, så du kan konsentrere deg om hvordan du vil organisere timene dine.

Medvind assistanse har en trinnvis opplæring der vi går igjennom alle aspekt i arbeidsledelsen med deg. Du vil få kyndig og tilpasset opplæring i rekruttering, lovverk, planleggingsverktøyet vårt der du legger inn vakter og holder oversikt over ordningen din mfl.

Vi bistår deg og følger deg tett i oppstarten av ordningen din, og vi er tilgjengelig for å støtte deg i arbeidsledelsen når du trenger oss.
Det er viktig for oss at du kjenner oss, derfor vil du få faste kontaktpersoner tilhørende ditt lokale kontor som følger deg opp.

Vi kan bistå deg i å søke BPA. Ta kontakt med oss her.

KONTAKT
adresse

Falkenborgveien 5
7044 Trondheim

Telefon

+47 951 41 832

© Copyright 2020 Medvind Assistanse AS

Design & Kode Aventura Studio